VoorleesExpress

Laat ouders en kinderen zien hoe leuk taal kan zijn!

VoorleesExpress De Domijnen Beekdaelen

Met voorlezen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Het stimuleert leesplezier en leesgedrag. Kinderen die op jonge leeftijd worden voorgelezen, begrijpen en kennen meer woorden. Hoe eerder je begint met voorlezen, hoe groter de woordenschat van kinderen. Dit zorgt voor een voorsprong in hun taal- en leesontwikkeling. En dit geeft kinderen betere kansen in hun ontwikkeling op school.  

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen tussen 2 en 8 jaar met (het vermoeden van) een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een vrijwilliger komt 20 weken bij een gezin thuis om voor te lezen en taalspelletjes te doen. Samen met de ouders streeft de vrijwilliger ernaar dat (voor)lezen, taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen, heeft een positieve invloed op de leescultuur thuis en draagt bij aan het leesplezier bij de kinderen. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Stephanie Pelzer via email: 

voorleesexpress@bibliotheekdedomijnen.nl

Ga naar de website van de VoorleesExpress

Word vrijwilliger