Educatie

Hieronder vind je informatie over het aanbod van de Educatie-afdeling van De Domijnen. 

Afdeling educatie

Afdeling educatie staat voor een leven lang leren van 0 – 100 jaar. Heb je vragen voor de afdeling educatie: educatie@dedomijnen.nl of 088-5995570.

Ga naar educatie

Leesbevordering

Het stimuleren van het lezen bij kinderen en jongeren, met als doel dat zij lezen niet als verplichte activiteit ervaren, maar beschouwen als een leuke en zinvolle (vrije)tijdsbesteding.

Ga naar aanbod