Educatie

Hieronder vind je informatie over het aanbod van de Educatie-afdeling van De Domijnen. 

Afdeling educatie

Afdeling educatie staat voor een leven lang leren van 0 – 100 jaar. Heb je vragen voor de afdeling educatie: educatie@dedomijnen.nl of 088-5995570.

Ga naar educatie

Serviceloket Cultuurparticipatie

Het Serviceloket Cultuurparticipatie probeert instellingen, verenigingen en individuen met elkaar te verbinden. Een serviceloket waar de amateurkunstbeoefenaar, dicht bij huis, kan aankloppen met vragen en wensen.

Ga naar pagina

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Bij de voor- en vroegschoolse educatie ligt vooral de nadruk op voorlezen.

Ga naar pagina

Primair Onderwijs

Kijk hier wat we hebben voor alle groepen op het gebied van theater, film, muziek, museum en lezen. Hier vind je ook ons programma EigenWijs in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. Aan deskundigheidsbevordering voor leerkrachten is ook gedacht

Ga naar pagina

Voortgezet Onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs zijn mooie projecten ontwikkeld o.a. op het gebied van film en muziek.

Ga naar pagina